Speuren naar vernieuwing – doeltreffendheidsonderzoek naar de TMI regeling

Zorgen voor een sterke regionale economie is één van de kerntaken van provincies. Ook de provincie Flevoland wil de regionale economische structuur versterken. Eén van de instrumenten die de provincie hiervoor inzet is de Technologische Milieu-innovatie regeling (TMI-regeling). De TMI-regeling is een subsidieregeling die gericht is op het stimuleren van innovatieve projecten binnen het Flevolandse Midden- en Klein Bedrijf (MKB) en loopt al sinds 1998. De beschikbare middelen bestaan deels uit Europese (EFRO), deels uit rijks- en deels uit provinciale middelen. Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de doeltreffendheid van de TMI-regeling en dan met name de werkgelegenheidseffecten. De uitkomsten van het onderzoek zijn bedoeld om PS en GS handvatten te bieden bij het opstellen en uitvoeren van de TMI-regeling en vergelijkbare regelingen. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: “In hoeverre is aannemelijk dat de TMI-regeling doeltreffend is geweest en wat zijn hierbij de succes- en faalfactoren?