Doorwerking Kind centraal of cijfers centraal provincie Noord-Holland

De Rekenkamer heeft begin 2010 in het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal?’ een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de prestatieafspraken in de jeugdzorg tussen de provincies en het Rijk en het verbeteren van de informatievoorziening. Medio 2010 heeft de voormalige Statencommissie Sociale Infrastructuur van de provincie Noord-Holland de Rekenkamer gevraagd de uitvoering van de aanbevelingen te onderzoeken. Dit rapport bevat de resultaten van het zogenoemde doorwerkingsonderzoek. Naast het rapport zijn ook een persbericht en een 5-minutenversie van het rapport opgesteld. In de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland is nog niet onderzocht hoe de aanbevelingen zijn opgepakt.

Foto: provincie Flevoland