Zuid-Holland

Doorwerking onderzoek Kind centraal of cijfers centraal

Op 31 mei 2011 is het rapport ‘Doorwerking Kind centraal of cijfers centraal – provincie Noord-Holland’ gepubliceerd. In dit rapport zijn een aantal oordelen opgenomen die niet alleen voor de provincie Noord-Holland gelden, maar die te maken hebben met de afspraken die in IPO-verband en/of met het Rijk zijn gemaakt. Deze oordelen gelden voor alle provincies. U kunt de brieven aan de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland hieronder downloaden.

Foto: provincie Flevoland