Duurzaam inkopen en aanbesteden

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Het begrip ‘duurzaamheid’ zelf is de laatste jaren ook veelomvattender geworden: het omvat niet alleen milieucriteria, maar inmiddels ook sociale voorwaarden. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkopen. De Rekenkamer heeft de kwaliteit van het duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid van de vier Randstadprovincies en de uitvoering daarvan onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in een Bestuurlijke nota en een Nota van bevindingen.  De Bestuurlijke nota bevat de conclusies en aanbevelingen voor de provincie, de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten en een provincievergelijking. De onderliggende bevindingen zijn beschreven in de Nota van bevindingen. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport en twee persberichten; een provinciespecifiek persbericht en een algemeen persbericht voor de vier Randstadprovincies gezamenlijk. Naast een persbericht is ook een zogenoemde 5-minutenversie van de Bestuurlijke nota opgesteld. Deze is bedoeld om in kort bestek kennis te kunnen nemen van de essentie van het rapport.