Economic Board Utrecht (EBU)

De totstandkoming en de verdere ontwikkeling van de Economic Board Utrecht (EBU) wordt door de provincie gezien als een voorbeeld van ‘een andere manier van werken’ van de provincie. Een manier van werken die volgens de provincie past bij de veranderingen in de samenleving. De snel veranderende maatschappelijke omgeving ontwikkelt zich volgens de provincie naar een netwerksamenleving en dat vraagt om een overheid die mee verandert. Een belangrijk aspect bij de zogenoemde andere manier van werken is de rol die de provincie kiest en de ruimte die het daarmee laat aan de partners in het netwerk. Bij te weinig ruimte is er een risico dat er niks extra’s van de grond komt en bij te veel ruimte is er een risico dat hetgeen bereikt wordt te ver afstaat van de eigen ambities van de provincie.

Het doel van het onderzoek is drieledig. Allereerst willen we inzichtelijk maken in welke context de EBU opereert, waarbij de aandacht specifiek uitgaat naar de relatie tussen de provincie en de EBU. Het tweede doel is inzichtelijk maken op welke wijze PS hun kaderstellende en controlerende rol hebben ingevuld. Daarnaast geven we aan welk inzicht er is in de resultaten die zijn bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies.

EBU