Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen

Dat de provincie toezicht op de gemeentelijke financiƫn houdt, is algemeen bekend. Dat de provincie ook de taak heeft om financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen te houden is minder algemeen bekend. Voor dit toezicht gelden in principe dezelfde regels als voor het toezicht op de gemeenten. Het gaat doorgaans om gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten, maar ook bijvoorbeeld regelingen tussen gemeenten en waterschappen komen voor. Gelet op de relatieve onbekendheid van de taak en de toename van de omvang en het aantal gemeenschappelijke regelingen heeft de Randstedelijke Rekenkamer besloten om een beknopt onderzoek uit te voeren naar het financieel toezicht door de provincie op de gemeenschappelijke regelingen. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: Heeft de provincie het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen in opzet voldoende uitgewerkt en wordt het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen ook voldoende uitgevoerd? De 5-minutenversie bij dit rapport is gegoten in de vorm van een infographic.