Flevoland

Grip op grote projecten provincie Flevoland

De provincie Flevoland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee projecten, namelijk het OostvaardersWold en de N23 tussen Lelystad en Dronten, is gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.

Foto: provincie Flevoland