Grip op grote projecten provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee projecten, namelijk het Wieringerrandmeer en de reconstructie van de oostelijke ring van Alkmaar (N242), is gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.

Bron: Provincie Zuid-Holland