Grip op grote projecten provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee projecten, namelijk de RijnGouwelijn Oost en de N470, is gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.

Foto: Provincie-Zuid-Holland