Noord-Holland

Handreiking aankoop aandelen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor Provinciale Staten van Noord-Holland een handreiking geschreven, die behulpzaam kan zijn bij de afweging of de provincie aandelen Nuon zal bijkopen. Dit naar aanleiding van recente berichten in Provinciale Staten dat Noord-Holland overweegt haar huidige aandelenbelang van 9,6 % te vergroten. In de handreiking komen een aantal afwegingen aan de orde die de provincie kan betrekken bij de besluitvorming.