Zuid-Holland

Handreiking voor controle door Provinciale Staten

Leden van Provinciale Staten (PS) hebben drie taken: een volksvertegenwoordigende, een kaderstellende en een controlerende taak. De Randstedelijke Rekenkamer biedt PS met de “Handreiking voor controle door Provinciale Staten” een overzicht van de instrumenten, die zij tot hun beschikking hebben bij het uitvoeren van hun controlerende taak.