Flevoland

Investeringsprogramma Flevoland-Almere

Het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)is voortgekomen uit een convenant dat de provincie Flevoland en de gemeente Almere in 2006 hebben gesloten. Doel van IFA is het versterken van de economische positie en het creëren van een uniek stedelijk klimaat in Almere. De provincie Flevoland heeft hiervoor oorspronkelijk € 100 mln beschikbaar gesteld. Projecten die met IFA-gelden zijn gerealiseerd zijn bijvoorbeeld de Hogeschool Windesheim en de verhoogde busbaan in Almere. In 2010 is de eerste periode van IFA geëvalueerd. De Rekenkamer Almere en de Randstedelijke Rekenkamer hebben onderzocht of de aanbevelingen uit de eerdere evaluatie goed zijn opgepakt. Hieronder kunt u het rapport en de 5-minutenversie nalezen.