Flevoland

Kaderstellen met de begroting 2008

Binnenkort behandelen Provinciale Staten de programmabegroting voor 2008. Met de vaststelling van de begroting stellen PS zowel de beleidsmatige als financiële kaders voor het komende jaar. Om PS te ondersteunen bij de behandeling, heeft de Rekenkamer de begroting in korte tijd op een aantal punten onderzocht. Gekeken is of het voorgenomen (financiële) beleid toereikend wordt verwoord, mede met het oog op de verantwoording hierover in de jaarstukken.