Utrecht

Kennis van eigen kunnen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de controle van de provincies op het gevoerde bestuur. Er is onderzocht hoe de provincies de doeltreffendheid (worden de doelen gerealiseerd?), doelmatigheid (gebeurt dit zo efficiënt mogelijk?) en rechtmatigheid (gebeurt het volgens de regels?) van het eigen handelen controleren. Dit heeft geresulteerd in het rapport “Kennis van eigen kunnen”.