Flevoland

Kind centraal of cijfers centraal?

Op 4 september 2008 hebben het Rijk en het IPO (namens de 12 provincies) een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om uiterlijk 31 december 2009 geen wachtlijsten in de jeugdzorg te hebben. Het Rijk en de provincies hebben hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de afspraken met het Rijk adequaat zijn en of het kind hierin voldoende centraal staat, wat de kwaliteit van de managementinformatie in de jeugdzorg is en wat de effecten zijn van het wegwerken van de wachtlijsten. Hieronder kunt u het rapport en het persbericht nalezen. De rapporten van de vier Randstadprovincies en het persbericht zijn identiek, met uitzondering van de in het rapport opgenomen bestuurlijke reacties en onze nawoorden.