Zuid-Holland

MKBA RijnlandRoute – Quick scan op rapporten, contra expertises en commentaren

De provincie Zuid-Holland is momenteel bezig met de ontwikkeling van de Rijnlandroute, een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en A44 die doorloopt naar de kust. Hiervoor zijn verschillende studies uitgevoerd, waaronder een Nut- en noodzaaknotitie (NNN) en een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA).
Eind mei 2008 willen Provinciale Staten (PS) een besluit nemen over de Rijnlandroute. De Randstedelijke Rekenkamer heeft, op verzoek van de Commissie Mobiliteit, Kennis en Economie van PS, een quick scan uitgevoerd van de bovengenoemde NNN en MKBA, alsmede van de contra-expertises die zijn uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Voorschoten. De Rekenkamer hoopt PS hiermee te kunnen ondersteunen bij de besluitvorming over de RijnlandRoute.

Foto: Provincie-Zuid-Holland