Utrecht

(On)verantwoord wachten op jeugdzorg

De Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Den Haag, de Rekenkamer Oost-Nederland en de Randstedelijke Rekenkamer hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de rapportages over het aantal kinderen dat (on)verantwoord langer dan negen weken wacht op jeugdzorg. Het betreft een landelijk onderzoek dat is uitgevoerd in de twaalf provincies en de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden. Eind 2009 hebben de provincies en stadsregio’s afspraken met het Rijk gemaakt over de aanpak en de financiering van de jeugdzorg in 2010 en 2011. De inzet is dat kinderen binnen negen weken worden geholpen. Langer wachten kan, als dat volgens Bureau Jeugdzorg voor de betreffende jongere inhoudelijk verantwoord is. De provincies en stadsregio’s moeten jaarlijks uiterlijk op 1 oktober aan het Rijk rapporteren over de uitvoering van de afspraken. Hieronder vindt u de resultaten van het onderzoek. Het rapport bevat conclusies en aanbevelingen voor provincies, stadsregio’s en Rijk.

Foto: provincie Flevoland