Opvolging aanbevelingen 2021

De Rekenkamer monitort structureel het vervolg van haar aanbevelingen. Elk jaar rapporteren we over welk vervolg is gegeven aan de aanbevelingen in de onderzoeksrapporten die minstens 2 jaar daarvoor zijn gepubliceerd. De Rekenkamer is dit nu nagegaan voor de rapporten die in 2018 zijn gepubliceerd.