Pilot herschrijven programmaplan begroting 2009

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een kort onderzoek uitgevoerd naar de proef voor het herschrijven van het programmaplan van de begroting 2009 van de provincie Noord-Holland. Met de nieuwe systematiek voor het programmaplan, waarin staat welke beleidsdoelstellingen de provincie wil behalen, welke activiteiten ze daarvoor gaat ondernemen en wat dat gaat kosten, hoopt Noord-Holland de begroting beter inzichtelijk te maken.
Op verzoek van de Statencommissie FEPO (Financiƫn, Europa, Personeel en Organisatie) heeft de Randstedelijke Rekenkamer onderzocht of de proef van het nieuwe programmaplan voldoet aan aanbevelingen, die de Rekenkamer deed in eerdere rapporten over de provinciebegroting.