Zuid-Holland

Provinciaal economisch beleid

De provincie kan bij het opzetten van het economisch beleid zelf bepalen welke autonome taken ze uitvoert. De autonome taken van het provinciaal economisch beleid bestaan vaak uit het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, promotie en acquisitie en het bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het is van belang dat de provincie duidelijk aangeeft waarom ze een autonome taak uitvoert. De Rekenkamer is nagegaan hoe de provincie aan de voorkant deze autonome taken formuleert, in hoeverre zij haar bijdrage daaraan onderbouwt en of zij hierbij gebruik maakt van objectieve bronnen. Daarnaast verwacht de Rekenkamer dat de provincie haar beleid na afloop evalueert. PS kunnen dan controleren of het aannemelijk is dat het provinciale beleid en de daarmee gemoeide (financiƫle) middelen bijdragen aan het behalen van de maatschappelijk doelen.