Recreatieschap Spaarnwoude

Meer dan vijf miljoen bezoekers bezochten het recreatiegebied Spaarnwoude in 2016, bijvoorbeeld om er te wandelen, te fietsen of om één van de vele evenementen te bezoeken. Recreatieschap Spaarnwoude is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het recreatiegebied. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) tussen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen.

De laatste jaren zijn de financiële situatie en de kwaliteit van het gebied regelmatig onderwerp van gesprek geweest in Provinciale Staten en de verschillende gemeenteraden. Daarbij zijn zorgen geuit over de financiële stabiliteit van het recreatieschap. Dit was reden voor de rekenkamer(commissie)s van Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen en de Randstedelijke Rekenkamer om gezamenlijk onderzoek te doen naar het recreatieschap.

In dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe het recreatieschap functioneert en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Het onderzoek gaat in op de financiële situatie, de context waarbinnen het recreatieschap opereert en de wijze waarop het proces van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden verloopt. Ook is nagegaan met welke problemen het recreatieschap kampt en in hoeverre de ingezette maatregelen voldoen om de belangrijkste (financiële) problemen en risico’s op te lossen respectievelijk te beheersen.