Utrecht

Rekenen met Aanbevelingen – Inventarisatie doorwerking aanbevelingen 2007-2015

De Rekenkamer heeft een inventarisatie gemaakt van de onderzoeken die in de afgelopen twee Statenperioden zijn gepubliceerd en behandeld, de aanbevelingen die daarin zijn opgenomen en het vervolg dat de aanbevelingen hebben gekregen.