Uitvoering op afstand

In honderden bedrijven in Nederland worden op grote schaal gevaarlijke stoffen geproduceerd, verwerkt en/of opgeslagen. Onderzocht is hoe de provincies opdracht geven voor de uitvoering van VTH-taken bij deze majeure risicobedrijven.

Gedeputeerde Staten (GS) zijn bevoegd gezag voor de majeure risicobedrijven, wat inhoudt dat ze verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven. Vanaf 2013 voeren de provincies deze zogeheten VTH-taken bij majeure risicobedrijven niet meer zelf uit, maar wordt dat in opdracht gedaan door gespecialiseerde BRZO-omgevingsdiensten.

Met dit onderzoek wordt inzicht geboden in de wijze waarop de provincie haar rol invult als opdrachtgever richting de BRZO-omgevingsdiensten voor het uitvoeren van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Daarnaast is met dit onderzoek inzicht geboden in de uitvoering van de VTH-taken bij de majeure risicobedrijven door de BRZO-omgevingsdienst. Het onderzoek is uitgevoerd voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.