Validatie Terugblik collegeperiode 2007-2011

In het coalitieakkoord 2007-2011 ‘Duurzaam denken, dynamisch doen’ hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland de doelstellingen van de provincie beschreven. GS leveren in januari een terugblik op dit coalitieakkoord, waarin zij aangeven in welke mate de doelstellingen zijn bereikt. Op verzoek van Provinciale Staten heeft de Randstedelijke Rekenkamer deze terugblik gevalideerd en onderzocht in hoeverre de geformuleerde resultaten relevant, controleerbaar en aantoonbaar juist zijn.

Foto: Provincie-Zuid-Holland