Noord-Holland

Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco

Tata Steel produceert, bewerkt en distribueert staal. Bij de staalproductie ontstaat een restproduct, slak genaamd. Harsco verwerkt de slak op het bedrijventerrein van Tata Steel. Bij het verwerken van de zogeheten ROZA-slak door Harsco zijn er sinds 2016, en met een piek in de zomer/herfst 2018, meerdere keren uitstoten van grafiet geweest, die in de nabije omgeving terecht zijn gekomen.

Naar aanleiding van deze ‘grafietregens’ hebben Provinciale Staten van Noord-Holland een motie aangenomen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco. Dit is voor de Randstedelijke Rekenkamer aanleiding geweest om onderzoek te doen.

De Rekenkamer heeft in het onderzoek zowel gekeken naar de rol van de provincie Noord-Holland, als naar de rol van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de VTH-taken bij de bedrijven Tata Steel en Harsco. De OD NZKG voert deze VTH-taken in opdracht van de provincie uit.