Noord-Holland

Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco

De Randstedelijke Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco.
Tata Steel produceert, bewerkt en distribueert staal. Bij de staalproductie ontstaat een restproduct, slak genaamd. Het bedrijf Harsco verwerkt de slak op het bedrijventerrein van Tata Steel. Bij het verwerken van de zogeheten ROZA-slak zijn er sinds 2016 en met een piek in de zomer/herfst 2018, meerdere keren uitstoten van grafiet geweest, die in de nabije omgeving terecht zijn gekomen. Deze ‘grafietregens’ riepen veel vragen en bezorgdheid over de gezondheid op bij omwonenden. In het bijzonder bij de inwoners van Wijk aan Zee, die door de ligging van het dorp het meest direct werden getroffen. Ook riep dit vragen op bij de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Op 17 juni 2019 hebben PS een motie aangenomen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de VTH-taken bij Tata Steel en Harsco, waarbij de Randstedelijke Rekenkamer expliciet wordt genoemd. Dit is voor de rekenkamer aanleiding geweest om een onderzoek te starten naar de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco. Met dit onderzoek willen we Provinciale Staten van Noord-Holland ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol door inzicht te geven in de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij Tata Steel en Harsco en daar mogelijke verbeteringen bij voorstellen (doeltreffendheid van het VTH-beleid).