Utrecht

Verkoop kavels Dolderseweg

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de verkoop van vier kavels aan de Dolderseweg in Huis ter Heide. De kavels zijn eigendom van de provincie Utrecht en liggen op het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg. De vier kavels zijn in de periode van 13 mei tot en met 6 juni 2017 te koop aangeboden. Over de gevolgde verkoopprocedure zijn verschillende vragen gerezen. In december 2017 is besloten de verkoop stil te leggen, omdat het vigerende bestemmingsplan meer mogelijkheden bleek te bieden dan wat bestuurlijk was beoogd: de bouw van maximaal acht woningen.
PS besloten tot een onafhankelijk onderzoek en hebben de Randstedelijke Rekenkamer verzocht dit uit te voeren. PS hebben uit hun midden een begeleidingscommissie samengesteld, waarmee de aanpak en voortgang van het onderzoek tussentijds is afgestemd.
Met dit onderzoek is het gehele proces omtrent de verkoop van de kavels aan de Dolderseweg in Huis ter Heide inzichtelijk gemaakt. Onderdelen van het onderzoek hebben betrekking op het functioneren, handelen of nalaten van handelen van (rechts)personen. Dit zogenoemde forensische deel van het onderzoek is uitgevoerd door Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.