Vervolgonderzoek natuurcompensatie Zuid-Holland

Mei 2017 heeft de Rekenkamer een onderzoek gepubliceerd hoe de Randstedelijke provincies hun beleid bij natuurcompensatie hebben vormgegeven (zie rapport natuurcompensatie Zuid-Holland). Met dit vervolgonderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe het Zuid-Hollandse beleid in de praktijk gestalte krijgt, door bij een selectie van recent afgeronde natuurcompensatie-projecten een beknopt onderzoek te doen. Hiervoor heeft de Rekenkamer dossieronderzoek uitgevoerd naar de vastlegging van de natuurcompensatiemaatregelen en een ervaren ecologisch bureau heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van deze maatregelen in het veld.