Martin Santhagens voorgedragen als bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer

Provinciale Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben een adviescommissie ingesteld ten behoeve van de benoeming van een bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer. De adviescommissie draagt unaniem de heer drs. M. (Martin) Santhagens voor. De komende weken vindt in de vier provincies de formele besluitvorming plaats, waarna de heer Martin Santhagens wordt beëdigd op 28 februari 2024 op het provinciehuis in Lelystad door de commissaris van de Koning van Flevoland.

Martin Santhagens is werkzaam als interim-manager bij de Algemene Bestuurdienst (ABD Interim) van de rijksoverheid. In opdracht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hij in de functie van kwartiermaker de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) vormgegeven en opgericht. Daarvoor was hij directeur COVID-19 Vaccinaties bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens de coronapandemie heeft hij regie gevoerd en sturing gegeven aan het vaccinatieprogramma tegen COVID-19, in samenwerking met het RIVM en koepelorganisaties van GGD’en, ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsen. Tot 2021 heeft Martin Santhagens gewerkt als plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij VWS. In deze functie heeft hij zich ervoor ingezet dat iedereen die woont of werkt in Nederland toegang heeft tot kwalitatief goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van de financiële besluitvorming van VWS, voor strategisch beleidsadvies en het toezicht op de financiële bedrijfsvoering. Eerder heeft Martin Santhagens in verschillende (leidinggevende) functies gewerkt bij het Interprovinciaal Overleg (IPO), onder meer op het gebied van bestuurlijke en financiële verhoudingen. In zijn rol destijds als secretaris van een IPO-commissie heeft hij advies uitgebracht over de instelling en vormgeving van de provinciale rekenkamer.
Hij is zijn loopbaan begonnen bij de Algemene Rekenkamer, waar hij onderzoek heeft verricht naar het functioneren van de ministeries en daaraan gerelateerde instellingen.
Martin Santhagens studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Overveen.