Vacatures

Geen vacature online? Maar pas je wel bij ons? Wij groeien nog steeds en komen graag in contact met goede onderzoekers die ons team kunnen versterken.

We maken graag kennis, drinken een kopje koffie of thee, zonder dat je meteen de sollicitatieprocedure ingaat. Stuur een mail naar info@randstedelijke-rekenkamer.nl, dan nemen wij contact met jou op.

Volg ons ook op LinkedIn om op de hoogte te blijven van toekomstige vacatures.

Profiel onderzoeker

Ben jij iemand die zich helemaal kan vastbijten in een onderwerp? Doe je graag diepgravend onderzoek? Wil je bijdragen aan het verbeteren van het openbaar bestuur? Vind je het leuk om je te verdiepen in de verschillende beleidsterreinen van de provincie?

Dan is werken bij de Randstedelijke Rekenkamer misschien wel iets voor jou!

Wie zijn wij?

De Randstedelijke Rekenkamer is een onafhankelijke organisatie die onderzoek doet voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De Rekenkamer gaat na of de provincies de afgesproken doelen realiseren, of zij dat doen binnen het afgesproken budget én of zij handelen volgens de regels. De onderzoeksrapporten zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. Op deze wijze draagt de Rekenkamer bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur en aan het vergroten van de publieke verantwoording. Bekijk onze animatie om meer te weten te komen over de Randstedelijke Rekenkamer.
De Rekenkamer is gehuisvest in Amsterdam op loopafstand van station Sloterdijk. Wij zijn een gedreven team en bieden ruimte voor eigen initiatief en innovatie. Onze organisatiecultuur is informeel en laagdrempelig. Er wordt hard gewerkt maar wel met een gezonde dosis humor. De onderzoeken worden in kleine teams onder leiding van een projectleider uitgevoerd. Daarom moet je goed kunnen samenwerken.
We zijn een lerende en innovatieve Rekenkamer waarbij objectiviteit en integer handelen de basis vormen. Ons team heeft een hoge mate van zelfstandigheid. Iedereen is generalist en inzetbaar op alle onderwerpen.

Wat ga je doen

Binnen de Rekenkamer houden we ons bezig met toegepast onderzoek. Alle beleidsthema’s en instrumenten van de provincie kunnen worden onderzocht. De invalshoeken daarbij zijn de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Concrete voorbeelden van onderzoeken zijn landbouw- en voedseltransitie en circulaire economie
Als onderzoeker ga jij aan de slag met een onderwerp uit ons onderzoeksprogramma. Je bijt je hierin vast en kunt daarbij hoofd- en bijzaken onderscheiden. De zoektocht naar het onbekende vind je leuk. Ook vind je het leuk en ben je vaardig om grote hoeveelheden materiaal in heldere bevindingen, conclusies en aanbevelingen te verwoorden.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het opstellen van een bij het onderwerp passende aanpak van een onderzoek;
 • Het verzamelen, ordenen en analyseren van grote hoeveelheden gegevens tot bruikbare informatie;
 • Het houden van interviews met ambtenaren en betrokken partijen zoals belangenverenigingen of experts;
 • Het objectief vastleggen van het resultaat van je werkzaamheden in een feitenrelaas;
 • Het mee schrijven aan een bestuurlijke nota waarin de conclusies en aanbevelingen staan die je uit het feitenrelaas haalt;
 • Het monitoren van ontwikkelingen en meedenken over geschikte onderwerpen voor het onderzoeksprogramma.

Wat breng je mee

 • Een afgeronde WO Master opleiding;
 • Ruime en aantoonbare ervaring in de rol van onderzoeker;
 • Analytische vaardigheden (snel leggen van verbanden, onderscheiden hoofd- en bijzaken);
 • Uitstekende schrijfvaardigheid en goede mondelinge vaardigheid;
 • Een teamspeler die ook zelfstandig kan werken;
 • Ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je herkent jezelf als generalist en hebt daardoor een brede blik bij het uitvoeren van een onderzoek.