Rapport ‘Een andere manier van werken’ als bespreekstuk cie MME d.d. 28-4-2018