Rapport ‘ Garanties, leningen en revolverende fondsen’ als bespreekstuk cie M&F d.d. 26-11-2018