Rapport “Natuurlijk bevoegd” als bespreekstuk cie duurzame ontwikkeling d.d. 14-06-2017