Rapport ‘Restauratie van rijksmonumenten’ als bespreekstuk cie BEM d.d. 2-7-2018