Diner Verkeersveiligheid

De Randstedelijke Rekenkamer heeft op maandagavond 5 november 2012 een bijeenkomst georganiseerd voor Statenleden van de vier Randstedelijke provincies, die direct betrokken zijn bij en/of affiniteit hebben met het thema verkeersveiligheid. Tijdens een diner is uitgebreid van gedachten gewisseld over dit thema. Het doel van de avond was kennisoverdracht, kennis delen en probleemverkenning en de Statenleden hierdoor te ondersteunen in hun kaderstellende rol. Er werden presentaties gehouden door de Randstedelijke Rekenkamer, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de ANWB. Het doel was niet om conclusies te trekken of besluiten te nemen, maar om het onderwerp gezamenlijk te verkennen. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: de (provinciale) doelstellingen, de kosten van verkeersongevallen en de effectiviteit van maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid.

Foto: Provincie Utrecht