Kaderstellen met de begroting 2007?

Om de Provinciale Staten van de vier provincies te ondersteunen bij het behandelen van de begroting 2007, heeft de Randstedelijke Rekenkamer op enkele onderdelen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van deze begroting.