Noord-Holland

Opvolging aanbevelingen 2020

De Rekenkamer monitort structureel het vervolg van haar aanbevelingen. Elk jaar rapporteren we over welk vervolg is gegeven aan de aanbevelingen in de onderzoeksrapporten die minstens 2 jaar daarvoor zijn gepubliceerd. De Rekenkamer is dit nu nagegaan voor de rapporten die in 2017 zijn gepubliceerd, namelijk Natuurcompensatie en Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken voor onze 4 provincies en de provinciespecifieke onderzoeken Recreatieschap Spaarnwoude (Noord-Holland) en Vervolgonderzoek natuurcompensatie (Zuid-Holland).