Utrecht

Provinciaal gesubsidieerd jeugdzorgaanbod

Jongeren hebben een wettelijk recht op jeugdzorg. De provincies zijn er verantwoordelijk voor, dat zoveel mogelijk jongeren zo goed mogelijk worden geholpen met het beschikbare geld. Het is daarom van belang dat de provincies hun budget voor jeugdzorg efficiënt en effectief besteden. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door goede afspraken te maken met instellingen die zorg aanbieden of door concurrentie tussen deze instellingen te bevorderen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hier aandacht aan besteedt. Er is niet beoordeeld of de jeugdzorg die de provincie subsidieert daadwerkelijk efficiënt en effectief is.