Provinciale besluitvorming en informatievoorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam

Op 19 september 2018 namen Provinciale Staten (PS) met algemene stemmen een motie aan waarin de Randstedelijke Rekenkamer wordt gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de bedrijfsvoering en de rol van de provincie bij het Warmtebedrijf Rotterdam. De Rekenkamer heeft dit verzoek gehonoreerd en is in januari 2019 gestart aan een vooronderzoek. Op basis hiervan is besloten om onderzoek te doen naar de provinciale besluitvorming en informatie­voorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam.