Rekenen op de jaarstukken 2005?

Om de Provinciale Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te ondersteunen bij het behandelen van de jaarstukken over 2005, heeft de Randstedelijke Rekenkamer deze jaarstukken in enkele weken aan een onderzoek onderworpen. Tijdens dit onderzoek is geanalyseerd of het voorgenomen beleid (zoals verwoord in de begroting) en eventuele afwijkingen hierop toereikend worden verantwoord.