Vaart maken bij tegenwind – onderzoek naar de Versnellingsagenda provincie Utrecht

Begin 2009 heeft de provincie Utrecht besloten om actief bij te dragen aan de bestrijding van de economische crisis met het opstellen van de Versnellingsagenda Utrecht. Doel van de Versnellingsagenda is het versterken van het Utrechtse bedrijfsleven en het Utrechtse leef- en vestigingsklimaat door projecten versneld uit te voeren en niet om nieuwe projecten te starten. Vanuit de Provinciale Staten van Utrecht is het verzoek aan de Rekenkamer gedaan om een inventarisatie uit te voeren naar de (voorlopige) resultaten van de Versnellingsagenda. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre de projecten van de Versnellingsagenda zijn uitgevoerd en wat hierbij de succes- en faalfactoren zijn geweest. De bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten en het nawoord van de Rekenkamer zijn niet in het rapport opgenomen, maar vindt u onder kopje overig.

Foto: provincie Utrecht