Noord-Holland

Verbonden partijen verkend

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft, bijvoorbeeld recreatieschappen, ontwikkelingsmaatschappijen en nutsbedrijven. Bij de deelname aan en/of oprichting van een verbonden partij spelen een aantal afwegingen een rol. Zo komen verbonden partijen in verschillende vormen voor (o.a. vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen), elk met hun eigen voor- en nadelen.
Om de verscheidene afwegingen en aandachtspunten omtrent verbonden partijen onder de aandacht te brengen, heeft de Randstedelijke Rekenkamer een rapport opgesteld. Het rapport richt zich op drie thema’s omtrent verbonden partijen, die relevant zijn voor de provincie: 1. Afweging bij oprichting van / deelname aan verbonden partijen; 2. Sturing en verantwoording; en 3. Provincie als aandeelhouder.

Foto: Provincie Zuid-Holland