Wieringerrandmeer gestrand

Op 15 november 2010 besloten Provinciale Staten (PS) het project Wieringerrandmeer stop te zetten, omdat voortzetting van het project een onverantwoord financieel risico voor de provincie zou betekenen. Veel Statenleden bleven op dat moment met de vraag zitten hoe het zover heeft kunnen komen. Waren PS kritisch genoeg en waren ze wel goed geïnformeerd over de risico’s? Op verzoek van PS heeft de Randstedelijke Rekenkamer het besluitvormingsproces van het project Wieringerrandmeer geëvalueerd. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre vanaf 2004 de ontwikkeling van de risico’s en de financiering een rol heeft gespeeld bij het stopzetten van het project Wieringerrandmeer. Hieronder vindt u de resultaten uit ons onderzoek ‘Wieringerrandmeer gestrand’. Naast een persbericht is ook een zogenoemde 5-minutenversie van het rapport opgesteld.