Windpark Hanze

Windpark Hanze is een windpark in het oosten van Flevoland, gelegen in de gemeente Dronten. Het windpark bestaat uit 15 windturbines en is een initiatief van oorspronkelijk 19 (later 26) grondeigenaren in het buitengebied ten noordoosten van Dronten. Zij zijn tevens inwoners van het gebied.

Bij Windpark Hanze bleek in 2019 dat omwonenden (die geen deel uitmaken van het initiatief voor het windpark) ontevreden waren over hoe zij zijn betrokken bij het windpark en over de mogelijkheden voor financiƫle participatie. Hierop heeft de provincie een rol genomen in het bemiddelingsproces tussen Windpark Hanze en omwonenden. Hoewel er eind 2021 overeenstemming is bereikt tussen de partijen, bleek in het voorjaar van 2022 dat er nog veel onvrede is onder omwonenden.

Naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten van Flevoland, hebben wij de rol van de provincie in het participatieproces bij Windpark Hanze onderzocht. De conclusies en leerpunten zijn vertaald in vijf aanbevelingen aan het college van Gedeputeerde Staten en aan Provinciale Staten van Flevoland.