Noord-Holland

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de aanpak van leegstaande kantoren in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het doel van de quick scan is om inzichtelijk te maken in hoeverre de Randstadprovincies de afspraken uit het Convenant aanpak leegstand kantoren zijn nagekomen. EenĀ samenvatting van de quick scan is uitgewerkt in de 5-minutenversie.