Verondieping Meeslouwerplas

Rekenkameronderzoek naar de rol van de provincie Zuid-Holland bij de verondieping van de Meeslouwerplas.

Vooronderzoek intrekking OV-concessie IJssel-Vecht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een vooronderzoek uitgevoerd naar de intrekking van de OV-concessie IJssel-Vecht.

Sturing in de OV-concessies Utrecht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft de rol onderzocht van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bij de sturing in de OV-concessies van de provincie Utrecht.

Bescherming drinkwaterbronnen

Rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bijdragen aan de bescherming van drinkwaterbronnen.