Sturing in de OV-concessies Utrecht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft de rol onderzocht van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bij de sturing in de OV-concessies van de provincie Utrecht.

Bescherming drinkwaterbronnen

Rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bijdragen aan de bescherming van drinkwaterbronnen.

Opvolging aanbevelingen 2021

De Rekenkamer is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen die zij 2 jaar geleden deed, zijn opgevolgd door de randstedelijke provincies.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco. Deze taken worden uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.