Bodemdaling

De Randstedelijke Rekenkamer wilde inzicht krijgen in de doeltreffendheid van (eerder ingezette) instrumenten, middelen en maatregelen op het gebied van bodemdaling in de veenweidegebieden in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Verkenning varend ontgassen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een verkenning uitgevoerd om na te gaan of het onderwerp aanleiding geeft tot een rekenkameronderzoek.

Rick Huisinga

Vernieuwde Regionale Tramlijn

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vertraging bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning voor de vernieuwde SUNIJ-lijn in de provincie Utrecht.

Verondieping Meeslouwerplas

Rekenkameronderzoek naar de rol van de provincie Zuid-Holland bij de verondieping van de Meeslouwerplas.