Wonen

Rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen door de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland wordt ingevuld en uitgevoerd.

Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven: toen en nu

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Flevolandse besluitvormingsproces in het algemeen en in het bijzonder bij complexe opgaven.

Energietransitie

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie.

www.uithoflijn.nl

Uithoflijn

De Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de Uithoflijn. Dit betreft de realisatie van een sneltramverbinding tussen Utrecht Centraal en de Uithof door provincie en gemeente.