Energietransitie

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie.

Garanties en leningen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beheer van garanties en leningen en naar de financiële constructies van de revolverende fondsen in de vier Randstadprovincies.

Booms, C.S. (Chris), Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 543.350

Restauratie van rijksmonumenten

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de provinciale subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten.

Waddenfonds

In samenwerking met de Noordelijke Rekenkamer heeft de Randstedelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts